Kiến Thức

NHỮNG QUY TẮC ĐẠI LÝ BẢO HIỂM CẦN BIẾT VÀ NẮM RÕ

NHỮNG QUY TẮC ĐẠI LÝ BẢO HIỂM CẦN BIẾT VÀ NẮM RÕ

Tổ chức, cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ điều kiện hoạt động đại lý theo quy định tại Điều 86 Luật kinh doanh bảo hiểm và phải ký hợp đồng đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 87 Luật kinh doanh bảo hiểm. Tổ chức, cá nhân không […]

Đọc Thêm
8 TRƯỜNG HỢP CÔNG TY BẢO HIỂM TỪ CHỐI BỒI THƯỜNG CHO CHỦ XE CƠ GIỚI

8 TRƯỜNG HỢP CÔNG TY BẢO HIỂM TỪ CHỐI BỒI THƯỜNG CHO CHỦ XE CƠ GIỚI

Theo Điều 13 Nghị định 03/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/01/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, nếu chủ xe cơ giới vi phạm 8 trường hợp sau, công ty bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường cho khách hàng. 1 – Hành động […]

Đọc Thêm
HƯỚNG DẪN MUA BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN ONLINE

HƯỚNG DẪN MUA BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN ONLINE

Bước 1: Truy cập: Người sử dụng nhập đường link: https://emic.vn Bước 2: Người dùng click vào hình ảnh hiển thị gói Bảo hiểm Nhà tư nhân.   Bước 3: Người dùng được dẫn đến trang giới thiệu tổng quan về các quyền lời bảo hiểm trong gói bảo hiểm Nhà tư nhân. Sau khi đã hiểu […]

Đọc Thêm
HƯỚNG DẪN MUA BẢO HIỂM TNDS XE MÁY ONLINE

HƯỚNG DẪN MUA BẢO HIỂM TNDS XE MÁY ONLINE

Bước 1: Truy cập: Người sử dụng nhập đường link: https://emic.vn Bước 2: Người dùng click vào hình ảnh hiển thị gói bảo hiểm TNDS Xe máy.   Bước 3: Người dùng được dẫn đến trang giới thiệu tổng quan về các quyền lời bảo hiểm trong phần bảo hiểm TNDS Xe máy. Sau khi đã hiểu […]

Đọc Thêm
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

QUY ĐỊNH MỚI VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, có hiệu lực từ ngày 01/3/2021. Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Quản lý, […]

Đọc Thêm
CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NẾU CHỦ XE CƠ GIỚI KHÔNG THANH TOÁN ĐỦ PHÍ

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NẾU CHỦ XE CƠ GIỚI KHÔNG THANH TOÁN ĐỦ PHÍ

Trong trường hợp chủ xe cơ giới không thanh toán đủ phí bảo hiểm theo quy định, hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới sẽ chấm dứt. Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự […]

Đọc Thêm
CHỦ XE CƠ GIỚI KHÔNG ĐƯỢC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI NÀO ?

CHỦ XE CƠ GIỚI KHÔNG ĐƯỢC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI NÀO ?

Theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với 08 trường hợp. Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc […]

Đọc Thêm
“CHẶN” GIAN LẬN TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

“CHẶN” GIAN LẬN TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Phòng, chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm là một trong những nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nghị định số 03/2021/NĐ-CP nêu rõ, phòng, chống gian […]

Đọc Thêm
CÓ THỂ TRA CỨU GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM BẮT BUỘC CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI QUA INTERNET

CÓ THỂ TRA CỨU GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM BẮT BUỘC CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI QUA INTERNET

Theo quy định, doanh nghiệp bảo hiểm phải tích hợp tính năng tra cứu giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm. Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ […]

Đọc Thêm
Back To Top