Bảo Hiểm Tài Sản

BẢO HIỂM HOẢ HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT ( BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN )

BẢO HIỂM HOẢ HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT ( BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN )

MIC nhận bảo hiểm cho tài sản là nhà cửa, công trình kiến trúc, trang thiết bị, nhà xưởng, máy móc, hàng hóa lưu kho… Rủi ro là chuyện dễ gặp và không thể lường trước được trong đời sống cá nhân cũng như trong quá trình sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC

BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC

MIC nhận bảo hiểm cho các loại tài sản là nhà cửa, công trình kiến trúc, trang thiết bị, máy móc, nhà xưởng, hàng hóa lưu kho theo Nghị định 23/2018/NĐ-CPC ngày 23 tháng 02 năm 2018 ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM – Nhà cửa và các tài sản gắn liền với nhà, công trình – […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM CHÁY NỔ NHÀ XƯỞNG

BẢO HIỂM CHÁY NỔ NHÀ XƯỞNG

Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng? Giá bao nhiêu giúp bồi thường các thiệt hại, rủi ro xảy ra với tài sản tốt nhất, hạn chế mọi tổn thất cháy nổ. Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng là gì? Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng là sản phẩm thuộc nhóm bảo hiểm tài sản cho doanh […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM GIÁN ĐOẠN KINH DOANH

BẢO HIỂM GIÁN ĐOẠN KINH DOANH

  THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh bảo hiểm cho các tổn thất mất giảm thu nhập thực tế cũng như các phụ phí phát sinh từ hậu quả của tổn thất vật chất gây ra do việc gián đoạn hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm. ĐỐI TƯỢNG […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM VƯỜN CÂY CAO SU

BẢO HIỂM VƯỜN CÂY CAO SU

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đánh giá bảo hiểm cây cao su là thị trường tiềm năng được các đơn vị triển khai trồng với quy mô lớn như Binh Đoàn 15, Binh Đoàn 16, Tổng công ty Cao su Việt Nam….Ước tính tổng […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO VĂN PHÒNG

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO VĂN PHÒNG

Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng, tài sản đặc biệt, vật chất, tài sản bên trong trọn gói tốt nhất cho doanh nghiệp hiện nay do công ty Mic Quân Đội cung cấp. Bảo hiểm mọi rưỡi ro trọn gói văn phòng là bảo hiểm cho những […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN

MIC nhận bảo hiểm là tài sản của các xí nghiệp sản xuất, thương mại, khách sạn, dịch vụ, tài sản cá nhân… bao gồm: Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hóa, nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở, văn phòng làm việc, nhà tư nhân của các tổ chức, cá […]

Đọc Thêm
Back To Top