Bảo Hiểm Ô tô

BẢO HIỂM BẮT BUỘC TNDS CỦA CHỦ XE Ô TÔ ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA

BẢO HIỂM BẮT BUỘC TNDS CỦA CHỦ XE Ô TÔ ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA

Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính) Mức trách nhiệm tối đa:       – Về người: 100 triệu/1người/vụ – Về tài sản: 100 triệu/vụ Biểu phí áp […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ

BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ

Khi lái xe ô tô trên đường bạn luôn phải đối mặt với những rủi ro, bất chắc tiềm tàng gây tổn thất cho bạn, những người xung quanh và cho chính xe Ô TÔ của bạn vậy nên Bảo hiểm vật chất xe giúp bạn giảm thiểu tối đa vấn đề tài chính  Khi […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM TNDS CỦA CHỦ XE ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ TRÊN XE

BẢO HIỂM TNDS CỦA CHỦ XE ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ TRÊN XE

1. Đối tượng bảo hiểm: Trách nhiệm dân sự của Chủ xe đối với thiệt hại về hàng hóa được vận chuyển trên xe. 2. Phạm vi bảo hiểm: MIC nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa trên xe (là số tiền chủ xe phải chịu trách nhiệm […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM TAI NẠN LÁI PHỤ XE VÀ NGƯỜI NGỒI TRÊN XE

BẢO HIỂM TAI NẠN LÁI PHỤ XE VÀ NGƯỜI NGỒI TRÊN XE

Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe là gì? có bắt buộc không? Đối tượng tham gia, phạm vi tham gia, số tiền bảo hiểm 0979.407.788 ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Lái xe, phụ xe và những người khác […]

Đọc Thêm
Back To Top