Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH , CÁN BỘ KINH DOANH , NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH , CÁN BỘ KINH DOANH , NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

GÓC TUYỂN DỤNG Thực hiện Quyết nghị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 08/10/2007 Bộ Trưởng Bộ Tài chính đã cấp giấy phép số 43-GP/KDBH thành lập Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội. Sau hơn 14 năm hoạt động MIC hoạt động […]

Đọc Thêm
Back To Top