Bảo Hiểm Hàng Hóa

BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU

BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU

MIC nhận bảo hiểm cho các loại hàng hóa vận chuyển từ Việt nam đến các nước trên thế giới và các nước trên thế giới về Việt Nam bằng đường hàng không, đường biển… ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Hàng hóa vận chuyển từ Việt Nam đến các nước trên thế giới Hàng hóa vận […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM CONTAINER

BẢO HIỂM CONTAINER

Thông tin sản phẩm Quy tắc Bảo hiểm Container MIC nhận bảo hiểm các Container chở hàng hóa ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Đối tượng được bảo hiểm là container chở hàng hóa. PHẠM VI BẢO HIỂM Loại trừ những quy định trong điểm 3 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm mọi rủi ro về […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

MIC nhận bảo hiểm đối với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường hàng không (ICC – AIR 1982) (Loại trừ hàng hóa vận chuyển bằng đường bưu điện) ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường hàng không (Loại […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN TRONG LÃNH THỔ VIỆT NAM

BẢO HIỂM HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN TRONG LÃNH THỔ VIỆT NAM

                                                   Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam , mua bảo hiểm hàng hóa nội địa […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN ( QTC)

BẢO HIỂM HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN ( QTC)

MIC nhận bảo hiểm cho các loại hàng hóa vận chuyển đường biển theo Điều kiện A (ICC – A 1982), và có thể áp dụng cho cả việc hàng hóa vận chuyển nối tiếp bằng đường bộ, đường sắt, đường sông hoặc đường hàng không. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Đối tượng được bảo hiểm […]

Đọc Thêm
Back To Top