Bảo Hiểm Con Người

BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN MIC

BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN MIC

BẢO HIỂM SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN MIC nhận bảo hiểm cho đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Đối tượng bảo hiểm là các công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam bao […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM SỨC KHOẺ CON NGƯỜI ( NẰM VIỆN & THAI SẢN )

BẢO HIỂM SỨC KHOẺ CON NGƯỜI ( NẰM VIỆN & THAI SẢN )

Bảo hiểm sức khỏe con người (nằm viện & thai sản) Bảo hiểm sức khỏe con người (nằm viện & thai sản) , quyền lợi cho thai sản toàn diện, ốm đau, bệnh tật quyền lợi và chi phí Mic Đông Sài Gòn lựa chọn tốt. Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm trong trường hợp […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI MỨC TRÁCH NHIỆM CAO

BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI MỨC TRÁCH NHIỆM CAO

Bảo hiểm tai nạn con người mức trách nhiệm cao Bảo hiểm tai nạn con người mức trách nhiệm cao Mic Đông Sài Gòn sự lựa chọn hàng đầu cho doanh nghiệp tốt nhất cho các công nhân viên 0979 407 788. Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm cho trường hợp chết, thương tật vĩnh […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG LAO ĐỘNG

BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG LAO ĐỘNG

Bảo hiểm bồi thường lao động Bảo hiểm bồi thường lao động giúp doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm cho người lao động. Pham vi bảo hiểm, cơ sở đền bù, các thủ tục cần biết và thời hạn,. Phạm vi bảo hiểm: Đơn bảo hiểm này bồi thường cho những người công nhân của. […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24 GIỜ

BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24 GIỜ

Bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ Bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ tai nạn xảy ra cho các người lao động thuộc trách nhiệm sẽ được bồi thường, phạm vi, quyền lợi, số tiền được chi trả. Phạm vi bảo hiếm: Mọi tai nạn xảy ra đối với người lao động 24/24 giờ trong ngày […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ

BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ

BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ Bảo hiểm bệnh ung thư tại MIC luôn được cải tiến phù hợp với mọi độ tuổi khách hàng. Chi phí và quyền lợi hỗ trợ chi trả cho bệnh nhân ung thư. Bảo hiểm tai nạn con người mức trách nhiệm cao hình thức bảo hiểm tốt nhất cho […]

Đọc Thêm
Back To Top