Bảo Hiểm Hỗn Hợp

BẢO HIỂM LÒNG TRUNG THÀNH

BẢO HIỂM LÒNG TRUNG THÀNH

  BẢO HIỂM LÒNG TRUNG THÀNH Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm một cách trung thực và đầy đủ tất cả các dữ liệu mà Người được bảo hiểm biết hoặc có thể biết để không bị ảnh hưởng đến quyền được bồi thường từ Hợp đồng bảo hiểm này. […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM TÍN DỤNG CÁ NHÂN

BẢO HIỂM TÍN DỤNG CÁ NHÂN

    MIC cam kết đem đến cho các tổ chức tín dụng và khách hàng sự yêu tâm về tài chín trước những rủi ro không mong muốn có thể xẩy ra trong thời gian thực hiện hợp đồng tín dụng ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Áp dụng cho tất cả các đối tượng là […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ/CÔNG CHỨNG VIÊN

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ/CÔNG CHỨNG VIÊN

MIC bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phải bồi thường do nhầm lẫn, thiếu sót, sơ xuất trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp Luật sư/Công chứng viên ĐỐI TƯỢNG MUA BẢO HIỂM  Các Văn phòng luật sư, công chứng viên NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM + Người […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM RỦI RO HỖN HỢP VĂN PHÒNG TRỌN GÓI

BẢO HIỂM RỦI RO HỖN HỢP VĂN PHÒNG TRỌN GÓI

Bảo hiểm rủi ro hỗn hợp văn phòng trọn gói. Bảo hiểm rủi ro hỗn hợp văn phòng trọn gói với phạm vi bảo vệ các thiệt hai, vật chất xảy ra cho tòa nhà, tài sản bên trong. Gói toàn diện doanh nghiệp. Bởi mong muốn cung cấp phạm vi bảo vệ toàn diện […]

Đọc Thêm
Back To Top