Bảo Hiểm Xe Máy

BẢO HIỂM CHÁY NỔ XE MÔ TÔ, XE MÁY

BẢO HIỂM CHÁY NỔ XE MÔ TÔ, XE MÁY

          ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Các loại mô tô, xe máy có đăng ký hợp lệ và có thời hạn sử dụng không quá 07 năm. PHẠM VI BẢO HIỂM MIC bồi thường cho chủ xe những thiệt hại do cháy, nổ xe môtô – xe máy. Ngoài ra, MIC còn […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM XE MÁY BẮT BUỘC

BẢO HIỂM XE MÁY BẮT BUỘC

BẢO HIỂM XE MÁY BẮT BUỘC MIC với giá tốt, Uy Tín đảm bảo mọi quyền lợi như TNDS bắt buộc, người ngồi trên xe máy, vật chất xe trên xe máy trên lãnh thổ Việt Nam. Việc tham gia bảo hiểm xe máy không còn là nghĩa vụ. Mà còn đảm bảo quyền lợi […]

Đọc Thêm
Back To Top