Bảo Hiểm Tàu Thuyền

BẢO HIỂM DU THUYỀN

BẢO HIỂM DU THUYỀN

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Tất cả những chủ tàu, người quản lý, người điều hành đều có thể tham gia điều khoản Bảo hiểm du thuyền tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội ( MIC). Tàu có nghĩa là vỏ tàu, máy tàu, xuồng, dụng cụ và thiết bị, tất cả những […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM P&I

BẢO HIỂM P&I

Đối tượng phạm vi Đối tượng bảo hiểm Chủ tàu/quản lý tàu (gọi chung là người được bảo hiểm) Phạm vi bảo hiểm Bảo hiểm Bảo vệ và Bồi thường (P & I) cung cấp đầy đủ đa dạng bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba bao gồm nhưng không giới […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM RỦI RO NHÀ THẦU ĐÓNG TÀU

BẢO HIỂM RỦI RO NHÀ THẦU ĐÓNG TÀU

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu: Bảo hiểm cho các rủi ro cho thân tàu, máy móc,… được đóng tại xưởng.   ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Tất cả các nhà thầu đóng tàu hoạt động kinh doanh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM THÂN TẦU CÁ

BẢO HIỂM THÂN TẦU CÁ

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM Bảo hiểm thân tàu cá Tùy theo yêu cầu của người được bảo hiểm MIC có thể nhận bảo hiểm một hoặc cả hai loại hình bảo hiểm sau theo thời hạn: Thân tàu (bao gồm: vỏ, máy tàu, trang thiết bị hàng hải, máy móc, thiết bị dùng […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM THÂN TẦU THUỶ NỘI ĐỊA

BẢO HIỂM THÂN TẦU THUỶ NỘI ĐỊA

Bảo hiểm thân tàu thủy nội địa Bảo hiểm thân tàu thủy nội địa là bảo hiểm chịu mọi rủi ro, tổn thất xảy ra trên thân tàu xảy ra trên mọi đường thủy nội địa Việt Nam Đối tượng bảo hiểm Đối tượng áp dụng:  Tất cả các chủ tàu hoạt động trên đường […]

Đọc Thêm
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TẦU , TÀU VEN BIỂN

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TẦU , TÀU VEN BIỂN

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự Chủ tàu sông, tàu ven biển:  – Bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm và các chi phí theo luật định mà chủ tàu phải chi trả đối với các thiệt hại của người thứ ba do quá trình hoạt động của tàu gây ra, bao gồm cả thiệt […]

Đọc Thêm
Back To Top