BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN

Chuan 345docx 1626078018910

MIC nhận bảo hiểm là tài sản của các xí nghiệp sản xuất, thương mại, khách sạn, dịch vụ, tài sản cá nhân… bao gồm: Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hóa, nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở, văn phòng làm việc, nhà tư nhân của các tổ chức, cá nhân

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Là tài sản của các xí nghiệp sản xuất, thương mại, khách sạn, dịch vụ, tài sản cá nhân… bao gồm: Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hóa, nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở, văn phòng làm việc, nhà tư nhân của các tổ chức, cá nhân.
MIC không bảo hiểm cho: Tiền, séc, chứng khoán, thẻ tín dụng, các loại trang sức quý, đá quý, kim loại quý, vàng nén, đồ cổ, tem, tài liệu, bản thiết kế, tác phẩm nghệ thuật, chất nổ, vật nuôi, trừ khi được ghi là được bảo hiểm trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

PHẠM VI BẢO HIỂM

MIC sẽ bồi thường bất cứ tài sản được bảo hiểm nào bị mất mát, bị phá hủy hay bị hư hại về vật chất do những nguyên nhân bất ngờ không bị loại trừ trong quy tắc bảo hiểm của MIC.

SỐ TIỀN BẢO HIỂM VÀ PHÍ BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm

– Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa

– Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận

Phí bảo hiểm áp dụng theo biểu phí của MIC.

THỦ TỤC BỒI THƯỜNG

Hồ sơ yêu cầu bồi thường:

–  Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;

–  Giấy chứng nhận bảo hiểm;

–  Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;

–  Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền;

–  Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;

–  Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).


CÔNG TY BẢO HIỂM MIC ĐÔNG SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 46 Đường số 12 , Khu phố 5 , Phường Hiệp Bình Chánh , Thành phố Thủ Đức , Thành phố Hồ Chí Minh

Email: hungnm2@mic.vn

Hotline: 0979.407.788 – 0914.798.239

Website: http://micdongsaigon.com.vn/

Form Đặt hàng

Tên Sản Phẩm

Tin Cùng chuyên mục

Back To Top