Bảo hiểm cho các gian hàng – trung tâm thương mại

BẢO HIỂM CHO CÁC GIAN HÀNG TRONG CÁC TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

“Trung tâm thương mại là loại hình tổ chức kinh doanh thương mại hiện đại, đa chức năng, bao gồm tổ hợp các loại hình cửa hàng, cơ sở hoạt động dịch vụ; hội trường, phòng họp, văn phòng cho thuê… được bố trí tập trung, liên hoàn trong một hoặc một số công trình kiến trúc liền kề; đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; có các phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện đáp ứng nhu cần phát triển hoạt động kinh doanh của thương nhân và thoả mãn nhu cầu về hàng hoá, dịch vụ của khách hàng.” (Khoản 2 Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM)

Thông thường chủ của các Trung tâm thương mại ngoài chủ thể là người chủ sở hữu Trung tâm thương mại, Ban quản lý, thì còn có các liên hệ liên quan đến các chủ thể khác như là chủ các gian hàng, sạp hàng thuê mặt bằng kinh doanh tại Trung tâm thương mại, khách mua hàng, khách tham quan, …

Chủ các gian hàng là bên thuê mặt bằng tại Trung tâm thương mại để kinh doanh mặt hàng hóa theo nguyện vọng khả năng và nghành nghề kinh doanh của doanh nghiệp tại các Trung tâm thương mại. Khi muốn tổ chức hoạt động kinh doanh tại các Trung tâm siêu thị thì Bên quản lý, kinh doanh Gian hàng cần phải có đầy đủ các loại hình bảo hiểm sau nhằm thực hiện các yêu cầu của Bên cho thuê mặt bằng là Trung tâm Thương mại cũng như Quy định của Cơ quan chức năng.

Giai đoạn 1: Thiết kế, thi công, lắp đặt gian hàng tại Trung tâm thương mại

 1. Loại hình bảo hiểm: Bảo hiểm xây dựng – lắp đặt
 • Phạm vi bảo hiểm: Bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ không lường trước được đối với Công trình được Bảo hiểm gây ra bởi mọi rủi ro không bị loại trừ bởi Hợp đồng Bảo hiểm và những Sửa đổi Bổ sung đính kèm Hợp đồng bảo hiểm.
 • Thời hạn bảo hiểm: Kể từ khi bắt đầu tiến hành việc xây dựng, lắp đặt sửa chữa cho đến khi công trình được hoàn tất bàn giao đưa vào sử dụng + 12 tháng bảo hành
 • Hạng mục Bảo hiểm: Công trình Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt (Công trình vĩnh viễn và tạm thời, bao gồm tất cả các nguyên vật liệu liên quan)
  • Giá Hợp đồng
  • Nguyên vật liệu do Chủ Đầu tư cung cấp
  • Trang thiết bị Xây dựng
  • Máy móc Xây dựng
  • Chi phí dọn dẹp hiện trường sau tổn thất
 • Số tiền bảo hiểm: : Từ 100,000 USD đến 200,000 USD (Thông báo sau)
 • Tỷ lệ phí bảo hiểm: 0,1% Giá trị công trình + Phụ phí (Tùy theo mức độ rủi ro)
 • Điều khoản điều kiện: Áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm xây dựng & lắp đặt của bảo hiểm MIC hiện hành và các điều khoản bổ sung dưới đây
  • ĐKBS 002 – Trách nhiệm chéo giữa các nhà thầu
  • ĐKBS 004 – Mở rộng thời hạn bảo hiểm cho giai đoạn bảo hành (12 tháng)
  • Điều khoản về chi phí chuyên gia, kiến trúc sư, khảo sát và tư vấn kỹ thuật (Giới hạn: 5% số tiền bảo hiểm/ mỗi và mọi vụ tổn thất trong toàn bộ thời hạn bảo hiểm)
  • Chi phí don dẹp hiện trường (Giới hạn: 5% số tiền bảo hiểm/ mỗi và mọi vụ tổn thất trong toàn bộ thời hạn bảo hiểm)
  • Điều khoản 72 giờ
  • Điều khoản tạm ứng bồi thường (tối đa 50% giá trị tổn thất)
  • Điều khoản nhà giám định độc lập
  • Điều khoản về vật liệu xây dựng
  • Điều khoản loại trù rủi ro khủng bố
  • Điều khoản loại trừ chiến tranh và nội chiến
  • Điều khoản loại trừ rủi ro ô nhiễm và nhiễm bẩn
  • Điều khoản loại trừ rủi ro công nghệ thông tin
  • Điều khoản loại trừ về lệnh cấm vận thương mại quốc tế
  • Điều khoản loại trừ sự cố mạng
  • Điều khoản loại trừ bệnh truyền nhiễm
 1. Loại hình bảo hiểm: Bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba
 • Bên thứ ba: Là chủ thể không đươc ghi trong hợp đồng bảo hiểm nhưng lại là người được hưởng quyền lợi bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra do lỗi của người được bảo hiểm gây thiệt hại đến tài sản, tính mạng của họ (Bến thứ nhất và bên thứ hai là 2 bên được giao kết trong hợp đồng bảo hiểm, bến thứ ba không có tên trong Hợp đồng bảo hiểm)
 • Phạm vi bảo hiểm: Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được Bảo hiểm những số tiền mà Người được Bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường do hậu quả của:
  • Thương tật thân thể hay ốm đau bất ngờ cho bên thứ ba (dù chết hay không),
  • Tổn thất hay thiệt hại bất ngờ đối với tài sản của bên thứ ba,

Xảy ra có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hay lắp đặt các hạng mục được bảo hiểm theo Phần I tại khu vực công trường hay khu vực phụ cận với công trường hay tại các địa điểm công tác phục vụ cho công trình trong Phạm vi Địa lý và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

Bao gồm cả tất cả các chi phí và phí tổn kiện tụng mà Người được Bảo hiểm phải trả cho bên nguyên đơn và các chi phí và phí tổn đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Bảo hiểm.

 • Hạn mức trách nhiệm:

            Lựa chọn 1: 200,000 USD,

            Lựa chọn 2: 500,000 USD,

            Lựa chọn 3: 1,000,000 USD

 • Tỷ lệ phí bảo hiểm: 0,1% Giá trị công trình + Phụ phí (Tùy theo mức độ rủi ro)
 • Điều khoản điều kiện: Áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm xây dựng & lắp đặt của bảo hiểm MIC hiện hành và các điều khoản bổ sung dưới đây
  • Điều khoản về vi phạm các điều kiện
  • Điều khoản vi phạm cam kết
  • Điều khoản về chi phí soạn thảo lại tài liệu (giới hạn 200 triệu đồng/vụ)
  • Điều khoản về thông báo tổn thất
  • ĐKBS 002 – Trách nhiệm chéo giữa các nhà thầu
  • Điều khoản tự bỏ thế quyền
  • Điều khoản tạm ứng bồi thường (tối đa 50% giá trị tổn thất)
  • Điều khoản nhà giám định độc lập
  • Điều khoản loại trù rủi ro khủng bố
  • Điều khoản loại trừ chiến tranh và nội chiến
  • Điều khoản loại trừ rủi ro ô nhiễm và nhiễm bẩn
  • Điều khoản loại trừ rủi ro công nghệ thông tin
  • Điều khoản loại trừ về lệnh cấm vận thương mại quốc tế
  • Điều khoản loại trừ sự cố mạng
  • Điều khoản loại trừ bệnh truyền nhiễm

Giai đoạn 2:  GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH, KINH DOANH TẠI GIAN HÀNG

 1. Loại hình bảo hiểm: Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản 
 • Thời hạn bảo hiểm: 12 tháng kể từ khi giao kết hợp đồng bảo hiểm
 • Phạm vi bảo hiểm: Những rủi ro chính được bảo hiểm:
  • Cháy, nổ, sét đánh
  • Giông, bão, lốc
  • Các thiệt hại do nước tràn từ bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống chưa nước
  • Trộm cắp (có dấu vết)
  • Lũ lụt, bão
  • Và các rủi ro khác không bị loại trừ theo quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản của MIC hoặc của Hiệp hội bảo hiểm Anh (ABI)
 • Điều khoản điều kiện: Theo quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản của Hiệp hội bảo hiểm Anh quốc (ABI)
 • Tài sản được bảo hiểm: Gồm hàng hóa, tài sản tại gian trưng bày số …….… được đính kèm theo danh sách dưới đây của Người được bảo hiểm hoặc với các tài sản đó Người được bảo hiểm có trách nhiệm quản lý, trông coi. 
Số tiền bảo hiểm – Đối với trang thiết bị: ……………………… VND

(Tính theo giá trị nguyên giá; Áp dụng bồi thường theo giá trị thay thế mới)

– Đối với hàng hóa:      ……………………….VND

(Đối với các gian hàng: STBH tính bằng tổng giá trị tài sản cao nhất trong năm)

Tổng cộng Số tiền bảo hiểm: …………………….. VND

Các điều kiện, điều khoản BH bổ sung – Tất cả các tài sản khác

– Chỉ định giám định tổn thất độc lập

– Tự động khôi phục số tiền bảo hiểm

– Điều khoản định giá (GHTN: 200.000.000 VND/vụ)

– Trộm cắp

– Chi phí chữa cháy (GHTN: 200.000.000 VND/vụ)

– Thông báo tổn thất

– Tạm ứng tiền bồi thường (50%)

– Chi phí chuyên gia (10% số tiền bảo hiểm)

– Bảo hiểm cho giá trị khôi phục

– Điều khoản giá trị thay thế mới

– Chi phí dọn dẹp hiện trường (10% số tiền bảo hiểm/vụ)

– Đình công, bạo loạn và bạo động dân sự (GHTN: 500.000.000 VND/vụ)

Mức khấu trừ  2.000.000 VND/ mỗi và mọi vụ tổn thất
Tỷ lệ phí bảo hiểm hàng năm 0.05% (chưa bao gồm VAT) đối với các gian hàng va văn phòng

0.06% (chưa bao gồm VAT) đối với các nhà hàng, khu vui chơi giải trí và dịch vụ ăn uống.

Các loại trừ đặc biệt

 

1.     Loại trừ rủi ro khủng bố

2.     Loại trừ các dữ liệu điện tử

3.     Chất amiăng

4.     Các rủi ro máy tính

Tổng phí bảo hiểm (1)  + (2): …………….. VND (đã bao gồm thuế GTGT)

Bằng chữ: ………………………………………………………………………

 

 1. Loại hình bảo hiểm: Bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba
Quyền lợi bảo hiểm Công ty bảo hiểm MIC Đông Sài Gòn sẽ bồi thường cho Người được Bảo hiểm:

1. Tất cả các khoản tiền mà Người được Bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường.

1.1 những tổn thất bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau)

1.2 những tổn thất bất ngờ về tài sản,

phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm và xảy ra hoặc gây nên như miêu tả trong mục “Mô tả rủi ro” ghi trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm;

2. Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng

2.1 bên nguyên đơn chống lại Người được Bảo hiểm được bồi hoàn;

2.2  đã phát sinh với sự đồng ý của MIC bằng văn bản

có liên quan tới bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các qui định trong Đơn bảo hiểm này

Quy tắc Theo quy tắc Bảo hiểm trách nhiệm công cộng của MIC hiện hành.
Giới hạn trách nhiệm Lựa chọn 1: 200.000 USD (Mức tối thiểu của các Trung tâm thương mại)

Lựa chọn 2: 500.000 USD (Tự nguyện)

Giới hạn cho mỗi sự cố và tổng cộng trong toàn bộ thời hạn bảo hiểm

Giới hạn lãnh thổ Việt Nam
Pháp luật điều chỉnh Việt Nam
Các điều khoản mở rộng – Bảo hiểm trách nhiệm chéo

– Đèn neon và biển hiệu

– Tài sản dưới sự coi sóc, kiểm soát

– Từ bỏ thế quyền

– Điều khoản ngộ độc thức ăn và đồ uống (nếu kinh doanh nhà hàng)

Mức khấu trừ  100 USD/vụ tổn thất (chỉ áp dụng cho thiệt hại tài sản)
Tỷ lệ phí bảo hiểm   ……% chưa bao gồm VAT + Phụ phí
Phí bảo hiểm    Bắt buộc:   …………. USD

Tự nguyện: ………….. USD

Thuế GTGT    …………..  USD
Phí BH bao gồm VAT   …………….. USD
Phí bảo hiểm quy đổi    ……………….. VND (tỷ giá áp dụng: USD/VND: …………….)
Các loại trừ đặc biệt

 

5.     Loại trừ rủi ro khủng bố

6.     Loại trừ các dữ liệu điện tử

7.     Chất amiăng

8.     Các rủi ro máy tính

Tổng phí bảo hiểm (2) + (2): …………….. VND (đã bao gồm thuế GTGT)

Bằng chữ: ………………………………………………………………………

Điều khoản thanh toán Toàn bộ phí bảo hiểm phải được thanh toán cho Công ty Bảo hiểm MIC vào ngày Giấy chứng nhận bảo hiểm có hiệu lực, nhưng trong mọi trường hợp không được vượt quá 30 ngày. Đơn bảo hiểm này chỉ có hiệu lực khi Người được bảo hiểm thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm.

Form Đặt hàng

Tên Sản Phẩm

Tin Cùng chuyên mục

Back To Top