ĐẶC ĐIỂM CỦA BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI (MIC)

  • MIC là công ty bảo hiểm có liên quan đến quân đội: Được quân đội thành lập, tổ chức, quản lý và hỗ trợ. Cách thức triển khai cũng như làm việc mang nhiều màu sắc của các quân nhân quân đội. MIC cung cấp bảo hiểm cho các tài sản, con người có liên quan đến yếu tố quân đội như các phương tiện, máy móc, trang thiết bị quốc phòng, các nhà máy, dự án, doanh trai của quân đội, bảo hiểm quân nhân,….
  • Là công ty bảo hiểm phi nhân thọ trẻ nhất Việt Nam, doanh nghiệp trẻ, nhân sự trẻ, năng động và tăng trưởng cũng nhanh nhất trong số các Công ty bảo hiểm phi nhân thọ.
  • Hoat động kinh doanh của MIC có gắn kết mật thiết và có sự phối kết hợp qua lại, gắn kết giữa bảo hiểm quân đội MIC với Ngân hàng quân đội MB như anh với em trong một nhà có sự phối hợp, tương trợ lẫn nhau trong hoạt động tài chính, có lô gô giống nhau.
  • MIC là công ty bảo hiểm đứng đầu về kênh Bancas và bảo hiểm số. MIC tiên phong trong ứng dụng công nghệ trong việc triển khai hoạt động kinh doanh cũng như chăm sóc, bồi thường khách hàng.
  • MIC mọi lúc mọi nơi hướng tới trở thành Doanh nghiệp bảo hiểm bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam.

Form Đặt hàng

Tên Sản Phẩm

Tin Cùng chuyên mục

Back To Top