Bảo hiểm Quân Đội thu lãi ròng quý 3 gần 51 tỷ đồng, tăng 56%

Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính đều tăng giúp Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (MICHOSEMIG) thu về gần 51 tỷ đồng lợi nhuận ròng quý 3, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Quý 3, doanh thu phí bảo hiểm thuần của MIG tăng 40%, đạt gần 606 tỷ đồng, cộng thêm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm gấp 2.3 lần, đạt hơn 281 tỷ đồng. Qua đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 887 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ.

Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng tương ứng với doanh thu, lên gần 732 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, chi phí khác và dự phòng.

Qua đó, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 59%, đạt gần 156 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư tài chính, doanh thu đạt gần 46 tỷ đồng, tăng 16%, trong khi chi phí không đáng kể, nên lợi nhuận gộp tăng 11% so cùng kỳ, đạt gần 44 tỷ đồng.

Với hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính đều có lãi tăng so với cùng kỳ, kết quả lợi nhuận ròng quý 3 của MIG đạt gần 51 tỷ đồng, tăng 56%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, mặc dù lợi nhuận bảo hiểm tăng 16% so với cùng kỳ, đạt gần 386 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận ròng giảm 9% còn gần 135 tỷ đồng, do lợi nhuận đầu tư tài chính giảm 2% xuống còn hơn 149 tỷ đồng, cộng thêm chi phí quản lý tăng 22% lên gần 362 tỷ đồng.

Năm 2022, MIG đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm tăng trưởng tối thiểu 40% và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng tối thiểu 35%, lên hơn 379 tỷ đồng. So với mục tiêu đề ra, MIG đã thực hiện được 45% chỉ tiêu lợi nhuận.

Cuối quý 3/2022, tổng tài sản của MIG tăng 25% so với đầu năm, đạt gần 8,230 tỷ đồng. Trong đó, tài sản tái bảo hiểm đạt hơn 2,055 tỷ đồng, tăng 46% và các khoản phải thu ngắn hạn tăng 45%, đạt gần 872 tỷ đồng.

Ngược lại, Công ty giảm 30% khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn vào cuối kỳ, xuống còn 2,105 tỷ đồng, do không còn ghi nhận 900 tỷ đồng từ ủy thác đầu tư. Trong khi đó, đầu tư tài chính dài hạn cao gấp 3.5 lần đầu năm, lên 1,489 tỷ đồng, do phát sinh mới 119 tỷ đồng tiền gửi dài hạn, 170 tỷ đồng đầu tư dài hạn khác và 1,000 tỷ đồng ủy thác đầu tư.

Nợ phải trả tăng 32% so với đầu năm, lên hơn 6,361 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở dự phòng nghiệp vụ gần 3,820  tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm.

Nguồn : vietstock


CÔNG TY BẢO HIỂM MIC ĐÔNG SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 46 Đường số 12 , Khu phố 5 , Phường Hiệp Bình Chánh , Thành phố Thủ Đức , Thành phố Hồ Chí Minh

Email: hungnm2@mic.vn

Hotline: 0979.407.788 – 0914.798.239

Website: http://micdongsaigon.com.vn/

Back To Top