BẢO HIỂM HỆ THỐNG DIỆN MẶT TRỜI

Bảo hiểm hệ thống điện mặt trời

Bảo hiểm hệ thống điện mặt trời áp mái khắc phục mọi rủi ro trong quá trình lắp đặt, vận hành giúp khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng.

Hiện nay không ít các doanh nghiệp còn e dè lắp đặt điện mặt trời áp mái. Dù lộ trình tìm kiếm nguồn năng lượng sạch là không thể tránh khỏi trong bối cảnh thiếu năng lượng như hiện nay.

Vì hiện nay các ĐIỆN MẶT TRỜI áp mái là HỆ THỐNG các tấm panel PIN mặt trời được làm từ vật liệu bán dẫn có chức năng chuyển hóa năng lượng bức xạ nhiệt sang năng lượng điện.

Việc lắp đặt khá đơn giản khiến giải pháp này được tìm hiểu khá nhiều trong thời gian gần qua.

Nhầm đem đến sự an tâm cho khách hàng với nhu cầu sử dụng hệ thống điện mặt trời hiện nay. Công ty bảo hiểm Mic Đông Sài Gòn chúng tôi đem đến cho khách hàng loại hình bảo hiểm cho hệ thống điện mặt trời áp mái.

Uu Nhuoc Diem Cua Dien Nang Luong Mat Troi 3 1024x690

                                                                                                                          HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

 

 

LỰA CHỌN 1: GIAI ĐOẠN THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI.

 1. BẢO HIỂM MỌI RỦI RO LẮP ĐẶT CHO HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI

 • Điều kiện, điều khoản bảo hiểm

Quy tắc bảo hiểm Mọi rủi ro lắp đặt ban hành kèm theo Quyết định số 121/2016/QĐ-MIC. Của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội ngày 01/01/2016 (Quy tắc bảo hiểm số 121/2016/QĐ-MIC);

Điều khoản sửa đổi bổ sung đính kèm Hợp đồng này như sau:

Các loại trừ trách nhiệm bảo hiểm được quy định tại Quy tắc bảo hiểm nêu trên.

 • Số tiền bảo hiểm

Phần I. Thiệt hại vật chất Số tiền bảo hiểm
1.     Công việc lắp đặt

2.     Công việc xây dựng

Các rủi ro thiên tai Giới hạn bồi thường[1]
1.     Động đất, núi lửa, sóng thần

2.     Bão, lốc xoáy, lũ lụt, trượt đất

Phần II. Trách nhiệm đối với người thứ ba Giới hạn bồi thường[2]
1.     Thương tật thân thể

1.1. cho mỗi người

1.2. cho tổng số người

2.     Thiệt hại về tài sản

 • Mức khấu trừ

Phần Thiệt hại vật chất:

Đối với rủi ro thiên tai: …% giá trị tổn thất, tối thiểu ………… đồng/mỗi vụ tổn thất

Đối với rủi ro khác: …% giá trị tổn thất, tối thiểu ………… đồng/mỗi vụ tổn thất

Phần trách nhiệm đối với bên thứ 3:

Đối với thiệt hại về tài sản: …% giá trị tổn thất, tối thiểu ………… đồng/mỗi vụ tổn thất.

(Không áp dụng mức khấu trừ đối với thương tật về người)

74882994 3180227865384921 1799153240424579072 O

 • Thời hạn bảo hiểm hệ thống điện mặt trời

Thời hạn bảo hiểm tính từ ngày khởi công công trình đến khi công trình hoàn thành, được bàn giao hoặc đưa vào sử dụng (tùy theo thời điểm nào đến trước). Theo văn bản thông báo của Bên mua bảo hiểm, cộng thêm thời hạn bảo hành theo điều khoản bổ sung.  “MR003-bảo hiểm công tác bảo hành tiêu chuẩn”/hoặc “MR004-bảo hiểm công tác bảo hành mở rộng” như sau:

 • Ngày khởi công (dự kiến): …. – …. – ….;
 • Ngày hoàn thành (dự kiến): …. – …. – ….;
 • Thời hạn bảo hành …… tháng.
 • Tổng thời hạn bảo hiểm (bao gồm thời hạn bảo hành) không quá: …… tháng tính từ ngày khởi công công trình.

Nếu tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo hiểm mà Người được bảo hiểm chưa xác định được ngày khởi công dự kiến và hoàn thành dự kiến của công trình, thì trước khi khởi công công trình, Bên mua bảo hiểm phải có văn bản thông báo cho Bên bảo hiểm về ngày khởi công và thời hạn thi công công trình. Bên bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất xảy ra hoặc phát hiện trước khi có văn bản thông báo thời điểm khởi công và hoàn thành công trình.

Thời hạn thi công

Nếu thời hạn thi công kéo dài quá ngày hoàn thành dự kiến ghi nhận tại khoản 6.1. Điều này, Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ thông báo cho Bên bảo hiểm bằng văn bản trước khi hết hạn. Và phải được Bên bảo hiểm chấp nhận và lập thành Phụ lục Hợp đồng. Nếu Bên mua bảo hiểm không thông báo thì thời hạn bảo hiểm mặc nhiên kết thúc tại ngày hoàn thành dự kiến theo thỏa thuận tại khoản 6.1 Điều này.

Bên bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường đối với các tổn thất xảy ra trước ngày ký kết Hợp đồng này.

Thời hạn bảo hiểm đương nhiên kết thúc đối với các hạng mục đơn lẻ đã hoàn thành bàn giao hoặc đưa vào sử dụng (tùy theo thời điểm nào đến trước). Cho dù thời hạn bảo hiểm chung cho cả công trình vẫn còn hiệu lực.

Các quy định khác về thời hạn bảo hiểm vẫn tuân theo Quy tắc bảo hiểm xây dựng/lắp đặt đính kèm hợp đồng bảo hiểm này.

LỰA CHỌN 2: GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG:

 • BẢO HIỂM TÀI SẢN CHO HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI

  • Đối tượng được bảo hiểm:
  • Điều kiện, điều khoản bảo hiểm

2.1.2.1. Quy tắc bảo hiểm áp dụng:

Quy tắc bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt – phần Thiệt hại vật chất ban hành kèm theo Quyết định số 1182/2018/QĐ-MIC. Của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội ngày 07/05/2018 (Quy tắc bảo hiểm số 1182/2018/QĐ-MIC);

Quy tắc bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt – phần gián đoạn Kinh doanh ban hành. Kèm theo Quyết định số 1181/2018/QĐ-MIC của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội. Ngày 07/05/2018 (Quy tắc bảo hiểm số 1181/2018/QĐ-MIC);

2.1.2.2. Các rủi ro được bảo hiểm:

 • A: Hỏa hoạn
 • B: Nổ
 • [………]

Điều khoản sửa đổi bổ sung đính kèm Hợp đồng này như sau:

2.1.2.3 Các điều khoản loại trừ, điều khoản cam kết

 • Điều khoản loại trừ rủi ro máy tính;
 • Điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh, khủng bố;
 • Điều khoản loại trừ ô nhiễm nhiễm bẩn;
 • Điều khoản loại trừ chất amiăng;
 • Điều khoản cam kết đảm bảo bảo vệ 24h;
 • Điều khoản cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Các loại trừ trách nhiệm bảo hiểm được quy định tại Quy tắc bảo hiểm nêu trên.

 • Số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm

2.1.3.1. Số tiền bảo hiểm:

– Phần 1: Thiệt hại vật chất:

TT Tài sản Giá trị bảo hiểm

theo khai báo của Bên mua bảo hiểm

(VNĐ)

Số tiền bảo hiểm

(VNĐ)

1
2
3
Tổng cộng

(Chi tiết theo Danh mục tài sản được bảo hiểm đính kèm)

– Phần 2: Gián đoạn Kinh Doanh

Lợi nhuận gộp: …………………

 • Mức khấu trừ :

– Thiệt hại vật chất: …% giá trị tổn thất tối thiểu ………………….

– Gián đoạn Kinh Doanh: 05 ngày làm việc liên tiếp

 • Thời hạn bảo hiểm:
 • Thời hạn bảo hiểm – Phần thiệt hại vật chất: 12 tháng,

Hiệu lực bảo hiểm: Khi hệ thống điện mặt trời áp mái được lắp đặt hoàn thiện và đưa vào phát điện thì Người được bảo hiểm phải gửi thông báo bằng văn bản cho MIC. MIC sẽ cấp giấy chứng nhận ghi rõ cụ thể thời hạn bảo hiểm và hiệu lực bảo hiểm của đơn này. Sẽ theo Giấy chứng nhận bảo hiểm hỏa hoạn & các rủi ro đặc biệt MIC cấp.

 

bắt đầu theo ngày hệ thống điện mặt trời áp mái đã được lắp đặt hoàn tất và đưa vào vận hành phát điện với điều kiện

MIC sẽ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm để xác nhận Thời hạn bảo hiểm chính thức.

 • Thời hạn bồi thường – phần gián đoạn kinh doanh: 03 tháng (áp dụng cho Phần bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh)
  • BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG

   • Phạm vi được bảo hiểm: Trách nhiệm: là trách nhiệm pháp lý của Bên mua bảo hiểm. Phải bồi thường đối với thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật đối với bất cứ người nào và/hoặc tổn thất. Tổn hại bất ngờ đối với tài sản phát sinh từ công việc kinh doanh của Bên mua bảo hiểm;

Chi phí pháp lý: Toàn bộ chi phí kiện tụng mà Bên mua bảo hiểm phải trả cho bất cứ bên thứ ba nào và/hoặc chi phí. Bên mua bảo hiểm đã trả với sự đồng ý của bên bảo hiểm. Về bất kỳ khiếu nại nào đòi bên mua bảo hiểm phải bồi thường như đã được quy định trong hợp đồng này.

Phạm vi địa lý: lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Luật áp dụng: Việt Nam

 • Điều kiện, điều khoản bảo hiểm:

Quy tắc bảo hiểm Trách nhiệm công cộng ban hành kèm theo Quyết định số 136/2016/QĐ-MIC. của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội ngày 01/01/2016 (Quy tắc bảo hiểm số 136/2016/QĐ-MIC);

 • Số tiền bảo hiểm

Tổng hạn mức trách nhiệm là ……VNĐ/vụ và cho cả thời hạn bảo hiểm, trong đó:

Đối với thiệt hại về tài sản: không vượt quá [………] VNĐ/mỗi và mọi vụ tổn thất;

Đối với thiệt hại về người: không vượt quá [………] VNĐ/mỗi và mọi vụ tổn thất và không quá [………] VNĐ/người/vụ tổn thất;

 • Mức khấu trừ:

Mức khấu trừ: ………………./mỗi vụ tổn thất (chỉ áp dụng đối với thiệt hại về tài sản).

 2.2.5 Thời hạn bảo hiểm: 12 tháng

 • Thời hạn bảo hiểm: 12 tháng,

Hiệu lực bảo hiểm: Khi hệ thống điện mặt trời áp mái được lắp đặt hoàn thiện và đưa vào phát điện thì Người được bảo hiểm phải gửi thông báo bằng văn bản cho MIC. MIC sẽ cấp giấy chứng nhận ghi rõ cụ thể thời hạn bảo hiểm và hiệu lực bảo hiểm. Của đơn này sẽ theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm công cộng MIC cấp.

[1] Giới hạn bồi thường đối với mỗi và mọi tổn thất hay một loạt tổn thất phát sinh từ cùng một sự cố

[2] Giới hạn bồi thường đối với mỗi tai nạn hay một loạt tai nạn phát sinh từ cùng một sự cố.


CÔNG TY BẢO HIỂM MIC ĐÔNG SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 46 Đường số 12 , Khu phố 5 , Phường Hiệp Bình Chánh , Thành phố Thủ Đức , Thành phố Hồ Chí Minh

Email: hungnm2@mic.vn

Hotline: 0979.407.788 – 0914.798.239

Website: http://micdongsaigon.com.vn/

Form Đặt hàng

Tên Sản Phẩm

Tin Cùng chuyên mục

Back To Top